Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem que vedellabencriada.cat és un domini de Vedella Bencriada SL, amb CIF B17615337, empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 1.475, foli 102, full GI-24670, amb domicili social al carrer Rotes núm. 36, 17820 Banyoles, telèfon + 34 972 583 301 i correu electrònic info@vedellabencriada.cat.

Vedella Bencriada SL figura inscrita al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) amb el codi E-10.07965 / GE CE, regulat per la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control sanitaris i el Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, sobre el registre general sanitari d’aliments.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment. Els continguts d’aquest lloc web es presenten exclusivament per a informar dels productes, serveis i empreses o establiments adherits. En conseqüència únicament es poden utilitzar en aquest sentit i en cap cas de forma lucrativa. En qualsevol forma d’utilització s’ha de fer referència explícita a la procedència dels textos i imatges, tot conservant les referències d’identificació que figuren al lloc web.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena o emmarcament (framing) a vedellabencriada.cat.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Vedella Bencriada informa que les dades dels usuaris d’aquest lloc web enviades en complimentar el formulari de contacte, són tractades amb el màxim de confidencialitat. Seran utilitzades únicament per a respondre les sol·licituds d’informació. Les dades obtingudes per aquest mitjà no s’incorporaran a cap fitxer, excepte en el cas que es formalitzi un encàrrec o altre tipus de relació contractual.

 

RESPONSABILITATS I JURIDICCIÓ

El lloc web pot contenir enllaços a altres adreces d’Internet que s’inclouen amb finalitats d’informació complementària de l’activitat del titular del lloc. En cap cas la inclusió d’aquests enllaços significa que Vedella Bencriada s’identifiqui ni es faci responsable dels continguts de les pàgines enllaçades.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.